آنتی ژن HLA-B8
آنتی ژن HLA-B8
درخواست نمونه گیری در محل
{{services.detail.price.toLocaleString()}} تومان نامشخص
اطلاعات تماس آزمایشگاه
درخواست مشاوره
جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره با آزمایشگاه تماس بگیرید.
اطلاعات تماس آزمایشگاه

آنتی ژن HLA-B8

آنتی ژن HLA-B8

HLA-B8 antigen

آنتی ژن HLA-B8

شرایط

شرایط نمونه گیری

این آزمایش نیازی به ناشتایی و محدودیت رژیم غذایی ندارد.

 

تفسیر

تفسیر آزمایش

كمپلكس اصلي سازگاري بافتي (Major Histocompatibility Complex (MHC به عنوان يك گروه از ژن‌هاي بهم  چسبيده ‌اي كه آنتي‌ ژن‌هاي  HLA را كد مي‌كنند، آنتی ژن های اصلی سازگاری بافتی را تشکیل می دهند. اين سيستم در پيوند عضو، سازگاري میان دهنده عضو و گيرنده آن را تعيين مي‌كند. MHC شامل سه نوع HLA  می باشند. HLA  نوع یک یا HLA  تایپینگ کلاس I (دارای جایگاه A، B  و C) و  HLA  نوع دو یا HLA  تایپینگ کلاس دو DP، DQ، DR و HLA  نوع سه یا HLA  تایپینگ کلاس سه . آنتي‌ژن HLA  پپتيد هاي خارجي را به دام انداخته و آن ها را به گيرنده‌هاي سلول T  عرضه مي نماید. بيش از 200 ژن در كمپلكس HLA  در جایگاه كروموزوم 6 حضور دارند كه بيش از 40 آنتي‌ژن لوكوسيتي را كد مي‌كنند. ژن‌هاي HLA كلاس I شامل لوكوس‌ها A، B و C هستند و آنتي ‌ژن‌هاي مربوطه آن ها بر روي سطوح اكثر سلول ‌هاي هسته ‌دار عرضه مي‌شوند.

لوکوس های کلاس II با سه حرف نشان داده می شوند، حرف اول D که نشانه کلاس است، حرف دوم M، O، P، Q، R که نشانه خانواده است و حرف سوم A یا B که نشان دهنده زنجیره آلفا یا بتا می باشد. ژن‌هاي كلاس III کد کننده ی پروتئين‌هاي سيستم كمپلمان، C4 ، C2 و فاكتور B مسير آلترناتيو هستند. آنتی ژن های HLA روی سطوح گلوبول های سفید و همچنین تمامی سلول های هسته دار در سایر بافت ها وجود دارند. این آنتی ژن ها در سطوح سلول های لنفوسیتی به راحتی قابل شناسایی هستند و حضور یا عدم حضور آن ها از نظر ژنتیکی قابل تشخیص است.  

 

افزایش

دلایل افزایش

بیماری میاستنی گراو (MG) و هپاتیت اتوایمیون موجب مثبت شدن نتایج آنتی ژن HLA-B8 می شوند.

 

نرمال

مقادیر نرمال

در حالت طبیعی منفی می باشد.

نظر خود را ثبت کنید
* اطلاعات تماس شما نمایش داده نخواهد شد.