آزمایش شمارش رتیکولوسیت (شمارش رتیک)
آزمایش شمارش رتیکولوسیت (شمارش رتیک)
درخواست نمونه گیری در محل
{{services.detail.price.toLocaleString()}} تومان نامشخص
اطلاعات تماس آزمایشگاه
درخواست مشاوره
جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره با آزمایشگاه تماس بگیرید.
اطلاعات تماس آزمایشگاه

آزمایش شمارش رتیکولوسیت (شمارش رتیک)

آزمایش شمارش رتیکولوسیت (شمارش رتیک)

Reticulocyte Count (Retic Count)

آزمایش شمارش رتیکولوسیت (شمارش رتیک)

آزمایش های مرتبط

آزمایش های مرتبط

شمارش RBC، هموگلوبین و هماتوکریت.

 

شرایط نمونه گیری

شرایط نمونه گیری

این آزمایش نیازی به ناشتایی یا محدودیت رژیم غذایی ندارد.

 

تفسیر آزمایش

تفسیر آزمایش شمارش رتیکولوسیت

این آزمایش برای تعیین عملکرد مغز استخوان و بررسی فعالیت خون سازی می باشد، علاوه بر این از این آزمایش برای طبقه بندی کم خونی ها استفاده می شود. رتیکولوسیت گلبول قرمز نارسی است که به سادگی با رنگ آمیزی رایت یا گیمسا گستره خون محیطی زیر میکروسکوپ قابل تشخیص می باشد. این سلول، گلبول قرمزی می باشد که هنوز مقداری مواد ریبوزومی و میکروزومی در سیتوپلاسم خود دارا می باشد و چند روزی طول می کشد تا سلول از این مواد پاک شود. به طور طبیعی تعداد کمی رتیکولوسیت در جریان خون وجود دارد. شمارش رتیکولوسیت به صورت درصدی از تعداد RBC توتال نشان داده می شود. 

افزایش

دلایل افزایش

آنمی همولیتیک (مانند آنمی همولیتیک ناشی از ایمنی، هموگلوبینوپاتی ها، ترومای ناشی از دریچه مصنوعی قلب، هایپراسپلنیسم)، درمان فقر آهن، کمبود B12 یا فولات، بیماری همولیتیک نوزادان و خون ریزی موجب افزایش سطح رتیکولوسیت می شوند.

کاهش

دلایل کاهش

بیماری های مزمن، نارسایی مغز استخوان، آنمی پرنیشیوز و کمبود اسید فولیک، آنمی فقر آهن، آنمی آپلاستیک و پرتودرمانی سبب کاهش سطوح رتیکولوسیت می شوند.

 

داروها و عوامل مداخله گر

داروها و عوامل مداخله گر

اجسام هاول – جولی، دانه های آبی رنگی هستند که در آنمی های شدید یا هماتوکریت در داخل گلبول های قرمز مشاهده می شوند. دستگاه های خودکار شمارش گر، گلبول های قرمز حاوی اجسام هاول – جولی را به اشتباه به عنوان رتیکولوسیت می شمارند و این امر باعث می شود که تعداد رتیکولوسیت ها به صورت کاذب بالا نشان داده شود. همچنین بارداری سبب افزایش تعداد رتیکولوسیت ها می گردد.

 

مقادیر نرمال

مقادیر نرمال

  • شیرخواران: 0/5 – 3/1 درصد تعداد کلی RBC ها
  • نوزادان: 2/5 – 6/5 درصد تعداد کلی RBC ها
  • کودکان / بالغین / افراد مسن: 0/5 – 2 درصد تعداد کلی RBC ها

مقادیر بحرانی

مقادیر بحرانی

مقادیر خارج از محدوده نرمال

نظر خود را ثبت کنید
* اطلاعات تماس شما نمایش داده نخواهد شد.