آزمایش تومور مارکر CA-125 (آنتی ژن سرطانی – 125)
آزمایش تومور مارکر CA-125 (آنتی ژن سرطانی – 125)
درخواست نمونه گیری در محل
{{services.detail.price.toLocaleString()}} تومان نامشخص
اطلاعات تماس آزمایشگاه
درخواست مشاوره
جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره با آزمایشگاه تماس بگیرید.
اطلاعات تماس آزمایشگاه

آزمایش تومور مارکر CA-125 (آنتی ژن سرطانی – 125)

آزمایش تومور مارکر CA-125 (آنتی ژن سرطانی – 125)

Cancer Antigen 125 (CA-125)

آزمایش تومور مارکر CA-125

آزمایش های مرتبط

آزمایش های مرتبط

آلفا – فیتوپروتئین، گنادوتروپین جفتی انسان و CEA.

 

شرایط نمونه گیری

شرایط نمونه گیری

این آزمایش نیازی به ناشتایی و محدودیت رژیم غذایی ندارد.

 

تفسیر آزمایش

تفسیر آزمایش

این تومورمارکر حساسیت و اختصاصیت بالایی برای سرطان تخمدان دارد، همانند AFP و گنادوتروپین جفتی انسان (HCG) که تومورمارکرهای دقیقی برای تومورهای سلول زایای تخمدان هستند، CA-125 شاخص بسیار دقیقی برای تومورهای اپیتلیال غیر موسینی تخمدان می باشد، که این تومورمارکر در بیشتر از 80 درصد زنان مبتلا به سرطان تخمدان افزایش می یابد. شاخص CA-125 در موارد زیادی استفاده می شود. از این آزمایش نمی توان به تنهایی برای تشخیص سرطان تخمدان استفاده کرد، ولی برای تایید آن کمک می کند. به عنوان نمونه در زنانی که آسیت، اتساع شکمی و توده لگنی قابل لمس دارند، افزایش سطح CA-125 تایید کننده محکمی برای وجود بدخیمی در اپیتلیال تخمدان است.

 

افزایش

دلایل افزایش

اختلالات خوش خیم مانند: پریتونیت، بیماری التهابی لگن (PID)، پانکراتیت، سیروز، اندومتریوز و بارداری و همچنین اختلالات بدخیم مثل: سرطان پستان، سرطان تخمدان، سرطان کولون، سرطان ریه،سرطان لوزالمعده، لنفوم، کارسینوماتوز مجرای تناسلی زنانه ی غیر تخمدانی و کارسینوماتوز صفاق می توانند باعث افزایش سطح این تومورمارکر بشوند. 

 

داروها و عوامل مداخله گر

داروها و عوامل مداخله گر

سه ماهه اول بارداری و خون ریزی طبیعی ماهیانه با افزایش اندک CA-125، بیمارانی که اخیرا جراحی شکم داشته اند سطح CA-125 تا سه هفته بعد از جراحی بالا می باشد و همچنین کشیدن سیگار موجب افزایش کاذب سطح CA-125 میشود. بیماران مبتلا به صفاق خوش خیم (مانند آندومتریوز،سیروز) نیز دارای سطح اندکی می باشند.

 

مقادیر نرمال

مقادیر نرمال

0-35 U/mL

مقادیر بحرانی

مقادیر بحرانی

مقادیر خارج از محدوده نرمال.

نظر خود را ثبت کنید
* اطلاعات تماس شما نمایش داده نخواهد شد.